AUCTION MOLDOVA ONE LOFT RACE "FAUNA ORHEIULUI"

1(B) Licitatie 14.09.2016 – 19.09.2016 ora 21.00

CLICK

      auction-moldova-60_1   auction-moldova-50_1 ANUNT!!! Cistigatorii Licitatiei 1(A) Licitatie 06.09.2016 – 13.09.2016 ora 21.00 sa ea legatura cu persoanele de coordonare din tara lor: Iformation Auction: Romania Clipea Tibi +40721731144 Bulgaria Ilian Damenliev 0876 505 110 Tucia Tayyar Basaran +905324427323 Olanda Germania Belgia Josef Stroetges 004915758160534 Germania Alexander Gebel +4915202990911 Russia,Moldova… Gorbatovschi Dumitru +37379508403 Regulile Licitatiei!!! -Toti Doritorii care vor sa participe la Licitatie 2016 sunt rugati la inregistrare in Licitatie sa fie urmatoarele date: -Numele , Prenumele , Tara , Localitatea , Numar de telefon , Email , In caz contrar vor fi scosi din Licitatie. -Licitatiele se vor incheea Marti la datile scrise mai sus la Ora 21.00. -In cazul in care Porumbeii se liciteaza la incheerea timpului , Licitatia automat este prelungita cu 5 minute si asa mai departe… -Licitantii din Romania, Ucraina, Russia, Bulgaria, Grecia, Belarusia, Cistigatorii Licitatiei vor trebui sa achite cite 10euro trasport 1porumbel. Din alte Tari trebu de contactat Organizatorul. -Dupa inchierea Licitatiei Cistigatorii vor trebui sa contacteze Organizatorul in Forma electronica Email ori Telefonic, si in timp de 5 zile lucratoare sa trasfere banii pe cont: BENEFICIARY GORBATOVSCHI DUMITRU VALENTIN ACCOUNT No. IBAN MD14AG000000022522197060 BENEFICIARY BANK BC MOLDOVA-AGROINBANG SA CHISINAU MOLDOVA ORHEI BRANCH SWIFT AGRNMD2X INTERMIDIARY BANK COMMERZBANK AG., FRANKFURT AM MAIN, GERMANY SWIFT COBA DEFF. Cistigatorii porumbeilor Licitati suporta comisionul la Trasfer Bankar si trasport porumbei. Mersi mult de Intelegere. Rules of auction: -Those interested who want to participate on Auction 2016 are asked on registration to complete following data: -Name, Surname, Country, City, Telephone Number, Email, otherwise will be removed from the Auction. – Auctions will end Tuesday, dates written above, on 21.00 o’clock. – If pigeons are bid on the end of time, Auction automatically is extended by 5 minutes and so on … – Those who bid from Romania, Ukraine, Russia, Bulgaria, Greece, Belarus and Winners of the auction will have to pay 10 Euro transportation for one pigeon. From other countries please contact the organizer. – After end of the auction winners will need to contact the organizer by email or phone and within 5 working days to TRASFOR money to account:: BENEFICIARY GORBATOVSCHI DUMITRU VALENTIN ACCOUNT No. IBAN MD14AG000000022522197060 BENEFICIARY BANK BC MOLDOVA-AGROINBANG SA CHISINAU MOLDOVA ORHEI BRANCH SWIFT AGRNMD2X INTERMIDIARY BANK COMMERZBANK AG., FRANKFURT AM MAIN, GERMANY SWIFT COBA DEFF. Winners of Auction will supports transfers commissions and transport birds. Thanks for understanding Правила Аукциона: – Все заинтересованные лица, желающие принять участие в Аукцион 2016 при регистрации в Аукцион просят ввести следующие данные: – Имя, Фамилия, Страна, Город, Телефон, E-mail, иначе будут удалены с аукциона. – Торги закончатся в даты записанных выше в 21,00 часов. – Если ставка на голубь делается в конец времени, автоматически Аукцион продлевается на 5 минут и так далее… – Участники Аукциона с Румынии, Украины, России, Болгарии, Греции, Белоруссии и победители аукциона должны будут заплатить 10 евро для транспортировки одног голубя. Из других стран следует обратиться к организатору. – После окончания аукциона победители должны связаться с организатором по email или телефонe, и в течение 5 рабочих дней должны перевести деньги на счет: BENEFICIARY GORBATOVSCHI DUMITRU VALENTIN ACCOUNT No. IBAN MD14AG000000022522197060 BENEFICIARY BANK BC MOLDOVA-AGROINBANG SA CHISINAU MOLDOVA ORHEI BRANCH SWIFT AGRNMD2X INTERMIDIARY BANK COMMERZBANK AG., FRANKFURT AM MAIN, GERMANY SWIFT COBA DEFF. Победители голубей с Аукциона оплачивают комиссион банковского перевода и транспортировки птиц. Большое спасибо за понимание.  

LICITATIE! AUCTION! АУКЦИОН! 2016!!!

        1) (A) Licitatie 06.09.2016 – 13.09.2016 ora 21.00 Loc1 – Loc30 (Premiati) 1,2,3AS Preventiva,Preventivly,Предварительноe. 1) (B) Licitatie 14.09.2016 – 19.09.2016 ora 21.00 Loc31 – Loc75 (Premiati) Preventiva,Preventivly,Предварительноe. 2) Licitatie 20.09.2016 – 26.09.2016 ora 21.00 Loc 76 – Loc 120 FINISATA 3) Licitatie 27.09.2016 – 03.10.2016 ora 21.00 Loc 121 – Loc 170 FINISATA 4) Licitatie 04.10.2016 – 10.10.2016 ora 21.00 Loc 171 – Loc Restul FINISATA Din data 11.10.2016 Porumbeii nevinduti pot fi luati de catre proprietar contra 20euro. De pe data 17.10.2016 Ramin in proprietatea Columbodromului. Cistigatorii Licitatiei 1 care va fi finisata in Germania vor putea lua porumbeii la Expozitie de la Caseel ori de contactat organizatorul pentru trasportarea in Moldova,Romania,Bulgaria,Rusiia,Ukraina. Tot odata va aducem la cunostinta Cistigatorii Licitatie 2,3,4. Porumbeii pot fi trasportati in Germania – Cassel, Romania, Bulgaria, Rusiia, Ukraina. 10Euro – 1Porumbel. Inforatii mai detaileate: +37379508403 Viber, Messenger, WhatsApp. 1) (A) Auction 06/09/2016 – 13/09/2016 21:00 Place 1 – 30 (awarded) 1,2,3 AS Preventive. 1) (B) Auction 14/05/2016 – 19/09/2016 21:00 Place 31 – 75 (awarded) Preventive. 2) Auction 20/09/2016 – 09/26/2016 21.00 Place 76 – 120 FINISHED 3) Auction 09/27/2016 – 10/03/2016 21.00 Place 121 – 170 FINISHED 4) Auction 04/10/2016 – 10/10/2016 21.00 Place 171 – Others FINISHED Started from 11.10.2016 unsalable pigeons can be taken by the owner for 20 EUROS. Started from 17.10.2016 pigeons remain the property of One Loft Race. Winners of Auction 1 that will be finished in Germany can take pigeons from Caseel Exhibit or to contact the organizer for transportation in Moldova, Romania, Bulgaria, Russia, Ukraine. Also we inform Winners of Auctions 2,3,4. Pigeons can be transported in Germany – Cassel, Romania, Bulgaria, Russia, Ukraine. 10 euro – 1 pigeon.  

ANUNT INPORTANT!!!

    Toti crescatorii care au porumbei in lista LISTA PORUMBEILOR PENTRU LICITATIE 2016 rugam sa trasmita Pedegriele si Pasapoartele porumbeilor in ORIGINAL!!! La Adresa: REPUBLICA MOLDOVA ORASUL ORHEI STRADA TRICOLORULUI 21A COD POSTAL 3504 GORBATOVSCHI DUMITRU VALENTI Tot odata va informam ca dupa Final Coveli 520km porumbeii premiati 75 Locuri vor fi licitati preventiv pe saitul “Fauna Orheiului” Cistigatorii Licitatiei Preventive vor fi contactati si informati cum se va proceda mai departe cu porumbeii. Dupa finisarea licitatiei preventive toti 75 Porumbei vor fi licitati pe sait de Licitatie din GERMANIA!!! Pretul inceperei Licitatiei din GERMANIA va fi suma finisarii Licitatiei Preventive de la FAUNA ORHEIULUI. In caz cind porumbeii nu sunt Licitati in Germania porumbelul ramine in posesia cistigatorului Licitatiei Preventive. Amendament: Cistigatorii licitatiei preventive are tot dreptul sa liciteze si pe sait din Germania. PROPRIETARUL PORUMBEILOR FARA PEDEGRIE SI PASAPORT PIERDE DREPTUL DE (40~45%) DIN VANZAREA LOR LA LICITATIE!!! Prealabil Va Multumesc Mult Pentru Sustinere!!! Si va Doresc la Toti o Finala cu Emotii Pozetive!!! Cu Respect Gorbatovschi Dumitru.  

Important Announcement!!!

  For all breeders who have pigeons on LISTA PORUMBEILOR PENTRU LICITATIE 2016 list:: Please send pigeon Pedigree and Passports originals to address: MD-3504, TRICOLORULUI 21A str, ORHEI city, REPUBLIC of MOLDOVA GORBATOVSCHI DUMITRU VALENTI Also we want to inform you that after 520km Coveli Final first 75 awarded pigeons will be preventivly auctioned on the website “Fauna Orheiului” Winners of Preventive Auction will be contacted and informed how to proceed with pigeons. After preventive auction all 75 Pigeons will be auctioned on the website from GERMANY!!! Starting price on GERMANY auction will be the completion sum from FAUNA ORHEIUL Preventive Auction. The pigeon remains in possession of the Preventive Auctioneer winner in case when pigeon is not auctioned. Amendment: Preventive Auctioneer winner has the right to bid also on the website in Germany. OWNER OF PIGEONS WITHOUT PEDIGREE AND PASSPORT LOSES 40~45% FROM THEIR SALES ON AUCTION!!! Thanks in Advance for your Support !!! I wish you all a final with positive emotions !!! With respect, Gorbatovschi Dumitru.  

Важное информация!!!

  Всем владельцам голубей находящихся в списке LISTA PORUMBEILOR PENTRU LICITATIE 2016 просим передать родословные и паспорта голубей в ОРИГИНАЛЕ!!!! По адресу: Республика Молдова город. Оргеев, ул. Триколорулуй 21А Почтовый код 3504 Горбатовский Думитру Валентин Информируем Вас что после Финала «Ковель» – 520 км награждённые голуби 75 мест будут выставлены на аукционе «Фауна Оргеева» ОРГЕЕВЕ. Победители аукционa будут контактированы и информированы о дальнейших событиях. После окончания предварительного аукциона все 75 голубей будут ещё раз выставлены на сайт-аукцион в ГЕРМАНИИ!!! Начальная цена аукциона в Германии состовляет окончательную цену акциона в ОРГЕЕВЕ. В случае когда голуби не будут проданы на аукционе в ГЕРМАНИИ , они останутся в собственности победителя аукциона в ОРГЕЕВЕ. Победители аукциона в ОРГЕЕВЕ имеет право участвовать в аукционе в Германии. ВЛАДЕЛЬЦЫ ГОЛУБЕЙ БЕЗ РОДОСЛОВНОЙ И ПАСПОРТА ТЕРЯЕТ 40-45 % ОТ ПРОДАЖИ ГОЛУБЯ С АУКЦИОНА!!! Заранее благадорим за поддержку!!! Желаем всем позитвных эмоций на Финале!!! С Уважением Горбатовский Думитру!!!]]>

Leave a Comment

Scroll to Top